Tagy Brucho

Štítok: brucho

Brucho je pri vzpriamene chodiacich stavovcoch predná spodná, resp. pri ostatných stavovcoch spodná zadná časť trupu, v ktorej sa nachádza brušná dutina. Obyčajne sa konkrétne myslí oblasť medzi hrudníkom a panvovými kosťami (pokiaľ živočích má vôbec panvu).

V detailoch sa ale definície rozchádzajú. Napr. u človeka brucho môže byť:

1. časť trupu medzi hrudníkom, lonovou sponou (symphysis pubica) a bedrami, pričom niektoré zdroje do definície pridávajú aj dutinu (malej) panvy a/alebo bedrá
2. všetky brušné krajiny – lat. regiones abdominales (Toto je trochu širší význam než predchádzajúci bod, zahŕňa najmä aj dutinu panvy a hypochondrium)
3. zriedkavo: len brušná dutina

5 typov väčšieho bruška, ktoré nie sú spôsobené nadmernou hmotnosťou

Hoci ste počas diéty nezhrešili a už roky sa snažíte stravovať zdravo, napriek tomu máte väčšie brucho. Ak aj vás trápi niečo podobné, podľa...