#Produktivita 18 kreatívnych vynálezov pre deti, ktoré boli v skutočnosti vytvorené pre dospelých

18 kreatívnych vynálezov pre deti, ktoré boli v skutočnosti vytvorené pre dospelých

3264
0

Dizajnéri, to je veľmi kreatívna partia ľudí. Neustále prichádzajú s čoraz dômyselnejšími nápadmi, ktoré nikto pred nimi nevymyslel. A to vôbec nie je jednoduché.

Byť rodičom je zábava a ťažké zároveň. Mnohí z dnešných rodičov sú projektanti či vynálezcovia, a to môže viesť k vzniku niektorých naozaj krásnych vecičiek, o ktorých by sa našim rodičom či starým rodičom ani len nesnívalo.

Všetci rodi­čia vedia, že sta­rost­li­vosť o malé dieťa je asi naj­ťaž­šia čin­nosť v ich živote. Aj keď teraz exis­tujú mnohé “zlep­šo­váky”, o kto­rých naše mamy či staré mamy ani nechy­ro­vali, tak sa stále nedá tvr­diť, že by sta­rost­li­vosť o dieťa bola ľahká čin­nosť. Aj preto sú novinky a nové “vychy­távky” v tomto seg­mente také obľú­bené. Pozri sa teraz na pre­hľad 18 vyná­le­zov, ktoré dokážu rodi­čom uľah­čiť ich náročnú, no súčasne aj radostnú sta­rost­li­vosť o svojho drob­čeka.

Osvetlené gule

S týmito loptičkami nebudú mať vaše deti strach z tmy, či už počas zaspávania alebo nočného výletu na toaletu.